Anmälan av nötkreatur till

Elmia Lantbruk den 16 till 18 oktober 2024

Djuren på utställningen ska vara friska, ha en god exteriör och vana att ledas så att de kan gå i utställningsring. Du som djurägare ansvar för att djuren är rena och på plats finns möjlighet att tvätta och styla. Programmet för djurutställningen kan du ta del av här.

Sista anmälningsdag 16 september 2024

Du kan ändra i anmälan fram till 16 september. Ändringar kan göras i formuläret även om du skickat in anmälan. Ändringar efter sista anmälningsdag gör du genom att kontakta rasföreningen. Den rasförening du anmäler till fakturerar anmälningsavgiften.

Uppgifterna du anger visas i utställningskatalog

I utställningskatalogen presenteras djuren med härstamning. För att dessa uppgifter ska bli korrekta bör besättningen vara ansluten till KAP Avel för köttras respektive till Kokontrollen® eller motsvarande om djuren är av mjölkras. Var så noggrann som möjligt när du anger fakta så att uppgifterna i katalogen blir korrekta! Ändringar efter 16 september kommer inte att hinna göras i katalog.

Transport och försäkring

Transport av djur till och från Elmia ombesörjer du som djurägare. Djur på utställning är försäkrade via Agria. Läs om försäkringsnivåer här.

Regler för smittskydd

För att ställa ut djur i djurutställningen behöver du följa Elmias Lantbruks smittskyddsregler och djurvälfärdsregler, läs mer om dem här.

Sponsorer av kraftfoder och grovfoder

LMSvenska foder